אין תגובות

כל מה שרציתם לדעת על מס שבח

מס השבח (שֵׁבֶח) הוא תוספת מס בישראל שמוטענת על הרווח המופק ממכירת נכסים, כולל נכסים תכנוניים, דירות, מקרקעין, מניות וכלי רכב. מס השבח נקבע בחוק המס השבח של שנת 1963 ועודכן מספר פעמים מאז כך. המטרה העיקרית של מס השבח היא לסייע במניעת ספוקולציה בשוק הנדל"ן ולתמוך בהון התיישבות.

תוספת המס מחושבת על פי מערכת של שלבים על פי סכומים שונים שמקובעים על ידי המדינה ונכסי הגורם. סכום מס השבח מתחשב בגודל הנכס ובמשקל של הסיכון הקיים בשוק הנדל"ן. בנוסף, נכסים שונים כמו דירות למגורים, נכסים מניבים להשקעה ואדמות מקבלים תעריפים שונים. מס השבח מוטען על ידי המכירה של הנכס ונגבה על ידי רשות המסים.

כדי לדעת את התעריפים המדויקים של מס השבח בישראל בשלב הנוכחי, מומלץ לבדוק את החוקים והתקנות המסומנים באתר הרשמי של משרד האוצר בישראל או להתייעץ עם יועץ מס.

מס שבח מחושב בעת מכירת דירה, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח "שבח" נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר – ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המחיר בו נקנתה הדירה על ידי המחזיק הנוכחי בנכס, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כולל שכר טרחה לעורך דין על עסקת הקנייה, עמלה למתווך {עד 2% משווי הדירה}, עלויות שיפוץ הדירה, מס רכישה ובאופן כללי אגרות ומיסים, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד). מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה.

  • מס שבח משולם על ידי מוכר דירה, כאשר המחיר בו הוא מכר את הדירה גבוה מהמחיר בו הוא רכש אותה.
  • המיסוי מחושב על ההפרש שבין מחיר הרכישה למחיר המכירה, בניכוי הוצאות מוכרות, כגון שיפוץ, שכר טרחת עורך-דין, עמלת תיווך, מס רכישה אגרות ומיסוי וכדומה.
  • קיימים בחוק מקרים בהם המוכר יהיה פטור מתשלום מס השבח בעת המכירה.
  • המס מחושב רק על הרווח שנרשם משנת 2014 ועד ליום המכירה.

רוצים להגיע לפגישה? אנחנו כאן! 4956*